[email protected]  
Svaki dan 0-24h       
   

Tipovi javnih dražbi u Sloveniji

Tipovi javnih dražbi u Sloveniji

Datum: 11.05.2015

Mnogi još uvijek ne znaju kakvi tipovi javnih dražbi uopće postoje u Sloveniji i što konkretno znači pojedinačni tip javne dražbe te koje su razlike među njima. U Sloveniji je veliki broj javnih dražbi, i premda su uvjeti pri brojnim dražbama slični ili čak isti, među pojedinačnim dražbama još uvijek postoje bitne razlike s kojima je dobro biti upoznat, prije nego što uopće počnete razmišljati o sudjelovanju na dražbi koja vas interesira. Dolje vam detaljnije predstavljamo tipove javnih dražbi koje možete pratiti u Sloveniji, a naravno također i na našoj internetskoj stranici.
 


 
 
Javna dražba (klasična dražba)

Većina javnih dražbi koje možete pratiti u Sloveniji, Hrvatskoj i na našoj internetskoj stranici, klasične su javne dražbe, što znači da se predmet prodaje ne može prodati ispod početne cijene. Sama početna cijena se u pojedinačnom koraku povisuje za određeni iznos (npr. 100 €, 500 €, također i manje ili više), a uspješan je onaj dražbovatelj, koji na dražbi ponudi najvišu cijenu. U slučaju da je na dražbi prisutan samo jedan dražbovatelj, on je uspješan ako ponudi barem početnu cijenu - što znači da nekretninu, pokretninu ili pravo možete kupiti po početnoj cijeni. Međutim, također postoje i slučajevi gdje jedini dražbovatelj mora ponuditi barem početnu cijenu skupa s iznosom koji bi se u pojedinačnim koraku povisivao, kada bi na dražbi bilo više dražbovatelja.

Primjer: Početna cijena + 100 €
100 € = iznos za kojeg bi se u ovom slučaju povisivala početna cijena u pojedinačnom koraku.


Prodavatelj je pri klasičnoj dražbi u pravilu obvezan prodati predmet prodaje dražbovatelju koji ponudi najvišu cijenu ili jedinom dražbovatelju koji ponudi barem početnu cijenu. Javne dražbe su često i interesantnije, jer su početne cijene u brojnim slučajevima polovične ili još niže od procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine, pokretnine ili prava
.Javna dražba sa snižavanjem početne cijene

Pri javnoj dražbi sa snižavanjem početne cijene, početna cijena se u pojedinačnom koraku snižava, a uspješan je onaj dražbovatelj koji prvi ponudi kupovinu po početnoj cijeni ili određenoj cijeni u pojedinačnom koraku snižavanja. Moguće je također pratiti dražbe gdje se sama dražba sa snižavanjem početne cijene može nastaviti prema pravilima klasične dražbe odnosno dražbe sa povisivanjem početne cijene, u slučaju kad više dražbovatelja ponude jednaku cijenu u pojedinačnom koraku snižavanja početne cijene. U takvom slučaju, na kraju je uspješan onaj dražbovatelj koji ponudi najvišu cijenu.

 

Prodavatelj pri javnoj dražbi sa snižavanjem početne cijene nije obvezan prodati predmet prodaje najboljem dražbovatelju i može odustati od javne dražbe u bilo kojem koraku. 

 

Javna dražba sa snižavanjem i povisivanjem početne cijene 
(kombinirana dražba)

Početna cijena se u pojedinačnom koraku najprije snižava. Nakon što određeni dražbovatelj prihvati početnu cijenu u pojedinačnom koraku snižavanja početne cijene, dražba se nastavlja prema pravilima povisivanja početne cijene, a na kraju je uspješan onaj dražbovatelj koji ponudi najvišu cijenu. U nekim slučajevima moguće je pratiti također i dražbe gdje se početna cijena najprije povisuje, a u slučaju da nema zainteresiranog dražbovatelja na dražbi sa povisivanjem početne cijene, dražba se nastavlja sa snižavanjem početne cijene, što znači da se nakon toga početna cijena u pojedinačnim koracima snižava, a uspješan je onaj dražbovatelj koji prvi ponudi kupovinu po određenoj cijeni u pojedinačnom koraku snižavanja.


Prodavatelj također i na javnoj dražbi sa snižavanjem i povisivanjem početne cijene, odnosno na kombiniranoj dražbi u pravilu nije obvezan prodati predmet prodaje najboljem dražbovatelju i može odustati od javne dražbe u bilo kojem koraku.  
 

Kako je sa dražbama u Hrvatskoj?

U Hrvatskoj je zasad moguće pratiti samo klasične javne dražbe gdje se početna cijena u pojedinačnom koraku također povisuje, a uspješni dražbovatelj je onaj koji na dražbi ponudi najvišu cijenu. U slučaju da je na dražbi prisutan samo jedan dražbovatelj, također je i on uspješan, ako ponudi barem početnu cijenu - što znači da također i u Hrvatskoj možete kupiti nekretninu, pokretninu ili pravo po početnoj cijeni. Početne cijene su također i u Hrvatskoj u brojnim slučajevima polovične ili još niže, s obzirom na tržišnu vrijednost. 
 

U Hrvatskoj također možete pratiti javne dražbe gdje je prodavatelj obvezan prodati predmet prodaje najboljem dražbovatelju i dražbe gdje prodavatelj nije obvezan prodati predmet prodaje najboljem dražbovatelju.

Naša stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva, nastavkom pregleda web stranice slažete se s korištenjem kolačića. Više informacija Zatvori