[email protected]  
Svaki dan 0-24h       
   

Prodaja u postopku stečaja - Slovenija

Javna dražba

Nekretnine i Pokretnine

1. Javna dražba (u stečaju)
Ispiši

Jedan je od načina prodaje također i u stečajnom postupku. Na dražbi je uspješan onaj kupac koji ponudi najvišu cijenu.

2. Procijenjena vrijednost
Ispiši

Za svako imovinu koje se prodaje u stečaju, potrebno je procijeniti vrijednost. Za većinu imovine, općenito za stvari veće vrijednosti, vrijednost procjenjuje ovlašteni procjenitelj. Svaka takva procjena ima dvije vrijednosti: tržišnu i likvidacijsku vrijednost.

Tržišna vrijednost predstavlja najvjerojatniju cijenu za određenu stvar na slobodnom tržištu na određenom datumu.

Likvidacijska vrijednost je niža od tržišne, budući da se u obzir uzima činjenica da je imovinu potrebno brzo prodati.

3. Prodajna cijena nekretnina i pokretnina
Ispiši

Prva javna dražba
Nekretnine ili pokretnine ne mogu se prodati ispod početne cijene. Početna cijena na prvoj javnoj dražbi ne može biti niža od polovine vrijednosti procijenjene na osnovi likvidacijske vrijednosti.

Druga javna dražba
Nekretnine ili pokretnine ne mogu se prodati ispod početne cijene. Početna cijena na drugoj javnoj dražbi može biti niža od polovine vrijednosti, procijenjene na osnovi likvidacijske vrijednosti, ako se s time slaže odbor vjerovnika.

4. Tko smije sudjelovati na javnoj dražbi nekretnina i pokretnina (u stečaju)?
Ispiši

Na javnoj dražbi može sudjelovati svatko, također i strane fizičke i pravne osobe. Za sudjelovanje je potrebno pravodobno uplatiti jamčevinu. Pritom je potrebno uzeti u obzir da strane fizičke i pravne osobe iz određenih država u skladu sa zakonodavstvom Republike Slovenije ne mogu steći vlasnička prava nad nekretninama (Rusija, Ukrajina, Bjelorusija, Kina, Tajland i druge takozvane treće države). Za strane fizičke i pravne osobe država članica EU, EGP, OECD i SAD, nema nikakvih ograničenja. Strane fizičke i pravne osobe iz država kandidata za ulazak u EU (Srbija, Makedonija, Crna Gora, Turska, Albanija...), kao uspješni ponuditelji na javnoj dražbi nekretnina od Ministarstva pravosuđa Republike Slovenije moraju dobiti odluku o postojanju uzajamnosti.

5. Tko ne može biti kupac?
Ispiši

1. Osoba koja je u zadnje dvije godine prije uvođenja stečajnog postupka obavljala dužnost člana poslovodstva ili tijela nadzora, ili dužnost prokurista u insolventnom dužniku

2. Stečajni upravitelj ili sudac koji vodi postupak

3. Član društva čiji je udio u kapitalu stečajnog dužnika veći od 10%

4. Osoba koja u odnosu na osobe iz 1., 2. ili 3. točke ovoga stavka ima položaj uže povezane osobe

5. Pravna osoba u čijem kapitalu osoba iz 1. do 4. točke ovog stavka ima udio veći od 50%.

Potrebno je uzeti u obzir da strane fizičke i pravne osobe iz određenih država u skladu sa zakonodavstvom Republike Slovenije ne mogu steći vlasnička prava nad nekretninama (Rusija, Ukrajina, Bjelorusija, Kina, Tajland i druge takozvane treće države).

6. Razgledavanje nekretnina i pokretnina
Ispiši

U pravilu je razgledavanje moguće nakon prethodnog dogovora sa stečajnim upraviteljem, ili u vremenu koje je navedeno u pozivu.

7. Jamčevina
Ispiši

To je novčani iznos kojeg mora platiti svatko tko želi sudjelovati na javnoj dražbi. Jamčevina u pravilu iznosi 1/10 (jednu desetinu) početne cijene ili toliko koliko je određeno u pojedinačnom pozivu. Jamčevina se svim neuspješnim ponuditeljima vraća na njihov transakcijski račun. Povrat jamčevine mora se provesti u roku od 3 radna dana nakon završetka javne dražbe. Jamčevinu gubi onaj ponuditelj, koji je ponudio najvišu cijenu, no koji se nakon toga predomisli i ne zaključi prodajni ugovor. Stečajni upravitelj time zadržava jamčevinu kao ugovornu kaznu u skladu s važećim zakonom.

8. Što ako je na dražbi prisutan samo jedan ponuditelj?
Ispiši

Nekretnina ili pokretnina se na javnoj dražbi može prodati i onda kada je prisutan samo jedan ponuditelj.

9. Obveza uspješnog ponuditelja nakon javne dražbe
Ispiši

Uspješni ponuditelj je dužan nakon završetka dražbe sa stečajnim upraviteljem potpisati prodajni ugovor i platiti kupovninu te ispuniti ostale možebitne obveze u skladu s prodajnim ugovorom.

10. Koliko je sigurna kupovina nekretnina i pokretnina na javnoj dražbi (u stečaju)?
Ispiši

Stvari se kupuju po načelu viđeno kupljeno i nakon kupovine nije moguće provesti odgovornost iz tehničkih greški.

Plaćanjem kupovnine prestaju sljedeća prava trećih osoba nad imovinom koje je predmet prodajnog ugovora:
1. založno pravo ili hipoteka i zemljišni dug,
2. pravo zabrane otuđenja i terećenja,
3. osobne služnosti, stvarni teret ili građevinsko pravo, ako su ona bila stečena nakon početka stečajnog postupka.

Javno prikupljanje ponuda

Nekretnine i Pokretnine

1. Javno prikupljanje ponuda (obvezujuće i neobvezujuće)
Ispiši

Javno prikupljanje ponuda je također jedan od načina prodaje u stečajnom postupku. Razlikujemo obvezujuće i neobvezujuće prikupljanje ponuda.

Obvezujuće prikupljanje ponuda
To je način prodaje koji se koristi u stečajnom postupku. Pri obvezujućem prikupljanju ponuda uvijek je postavljena početna cijena, ispod te cijene imovina se ne može prodati. Pri obvezujućem prikupljanju ponuda uspješan je onaj ponuditelj, koji ponudi najvišu cijenu. Ono je obvezujuće, jer stečajni upravitelj mora zaključiti ugovor i prodati predmet prodaje najboljem ponuditelju. U slučaju da dvoje ili više ponuditelja ponude jednaku najvišu cijenu, ugovor se zaključuje s onim ponuditeljem koji je ponudio kraći platežni rok.

Neobvezujuće prikupljanje ponuda
To je način prodaje koji se koristi u stečajnom postupku. Pri neobvezujućem prikupljanju ponuda u pravilu nema početne cijene, stoga je ponuda odnosno ponuđena cijena za određenu imovinu opcijska. U slučaju da dvoje ili više ponuditelja ponude jednaku najvišu cijenu, povoljnija je ona ponuda koja ima kraći platežni rok. Stečajni upravitelj nije dužan zaključiti ugovor s najboljim ponuditeljem.

2. Procijenjena vrijednost
Ispiši

Za svako imovinu koje se prodaje u stečaju, potrebno je procijeniti vrijednost. Za većinu imovine, općenito za stvari veće vrijednosti, vrijednost procjenjuje ovlašteni procjenitelj. Svaka takva procjena ima dvije vrijednosti: tržišnu i likvidacijsku vrijednost.

Tržišna vrijednost predstavlja najvjerojatniju cijenu za određenu stvar na slobodnom tržištu na određenom datumu.

Likvidacijska vrijednost je niža od tržišne, budući da se u obzir uzima činjenica da je imovinu potrebno brzo prodati.

3. Tko može sudjelovati na javnom prikupljanju ponuda?
Ispiši

Na javnom prikupljanju ponuda može sudjelovati svatko, također i strane fizičke i pravne osobe. Za sudjelovanje je potrebno pravodobno uplatiti jamčevinu. Pritom je potrebno uzeti u obzir da strane fizičke i pravne osobe iz određenih država u skladu sa zakonodavstvom Republike Slovenije ne mogu steći vlasnička prava nad nekretninama (Rusija, Ukrajina, Bjelorusija, Kina, Tajland i druge takozvane treće države). Za strane fizičke i pravne osobe država članica EU, EGP, OECD i SAD, nema nikakvih ograničenja. Strane fizičke i pravne osobe iz država kandidata za ulazak u EU (Srbija, Makedonija, Crna Gora, Turska, Albanija...), kao uspješni ponuditelji na javnom prikupljanju ponuda nekretnina od Ministarstva pravosuđa Republike Slovenije moraju dobiti odluku o postojanju uzajamnosti.

4. Tko ne može biti kupac?
Ispiši

1. Osoba koja je u zadnje dvije godine prije uvođenja stečajnog postupka obavljala dužnost člana poslovodstva ili tijela nadzora, ili dužnost prokurista u insolventnom dužniku

2. Stečajni upravitelj ili sudac koji vodi postupak

3. Član društva čiji je udio u kapitalu stečajnog dužnika veći od 10%

4. Osoba koja u odnosu na osobe iz 1., 2. ili 3. točke ovoga stavka ima položaj uže povezane osobe

5. Pravna osoba u čijem kapitalu osoba iz 1. do 4. točke ovog stavka ima udio veći od 50%.

Potrebno je uzeti u obzir da strane fizičke i pravne osobe iz određenih država u skladu sa zakonodavstvom Republike Slovenije ne mogu steći vlasnička prava nad nekretninama (Rusija, Ukrajina, Bjelorusija, Kina, Tajland i druge takozvane treće države).

5. Razgledavanje nekretnina i pokretnina
Ispiši

U pravilu, razgledavanje je moguće nakon prethodnog dogovora sa stečajnim upraviteljem ili u vremenu koje je navedeno u pozivu.

6. Kako sudjelovati na javnom prikupljanju ponuda?
Ispiši

Svatko tko želi sudjelovati mora pravodobno poslati svoju ponudu i slijediti upute koje su navedene u pozivu.

7. Jamčevina (obvezujuće i neobvezujuće prikupljanje ponuda)
Ispiši

Jamčevina na obvezujućem prikupljanju ponuda
To je novčani iznos kojeg mora platiti svatko tko želi sudjelovati na obvezujućem prikupljanju ponuda. Jamčevina u pravilu iznosi 1/10 (jednu desetinu) početne cijene ili onoliko koliko je to određeno u pojedinačnom pozivu.

Jamčevina na neobvezujućem prikupljanju ponuda
U pravilu, pri ovom načinu prikupljanja ponuda nije potrebno uplatiti jamčevinu, ili pak jamčevina iznosi 1/10 (jednu desetinu) ponuđene cijene, ili toliko koliko je navedeno u pozivu. Jamčevina se svim neuspješnim ponuditeljima vraća na njihov transakcijski račun. Povrat jamčevine mora se provesti u roku od 3 radna dana od istjecanja roka za izjavu stečajnog upravitelja o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javnog prikupljanja ponuda. Jamčevinu gubi onaj ponuditelj, koji je ponudio najvišu cijenu, no koji se nakon toga predomisli i ne zaključi prodajni ugovor. Stečajni upravitelj time zadržava jamčevinu kao ugovornu kaznu u skladu s važećim zakonom.

8. Što ako je na javnom prikupljanju ponuda prisutan samo jedan ponuditelj?
Ispiši

Nekretnina ili pokretnina se pri javnom prikupljanju ponuda može prodati i onda kada je prisutan samo jedan ponuditelj.

9. Obveza uspješnog kupca nakon javnog prikupljanja ponuda
Ispiši

Uspješni ponuditelj dužan je nakon završetka javnog prikupljanja ponuda sa stečajnim upraviteljem potpisati prodajni ugovor i platiti kupovninu te ispuniti ostale možebitne obveze u skladu s prodajnim ugovorom.

10. Koliko je sigurna kupovina nekretnina i pokretnina na javnom prikupljanju ponuda (u stečaju)?
Ispiši

Stvari se kupuju po načelu viđeno kupljeno i nakon kupovine nije moguće provesti odgovornost iz tehničkih greški.

Plaćanjem kupovnine prestaju sljedeća prava trećih osoba nad imovinom koje je predmet prodajnog ugovora:
1. založno pravo ili hipoteka i zemljišni dug,
2. pravo zabrane otuđenja i terećenja,
3. osobne služnosti, stvarni teret ili građevinsko pravo, ako su ona bila stečena nakon početka stečajnog postupka.

Naša stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva, nastavkom pregleda web stranice slažete se s korištenjem kolačića. Više informacija Zatvori